GTAGames.nl

Script Compiler (GTA2)

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken

De GTA2script Compiler is een programma van DMA Design dat ontwikkeld is om *.mis-bestanden te compileren tot *.scr-bestanden. Met deze compiler kun je dus je eigen GTA2 scripts omzetten naar bruikbare bestanden. Bij het omzetten genereert de compiler ook een *.tmp-bestand, al is deze niet nodig. In plaats van de compiler kun je ook MIS Pad gebruiken.

Een script compileren

Om het bestand te compileren moet je het eerst opslaan als een .mis bestand. Het is handig om je script dezelfde naam als je map te geven, dus het voorbeeldscript heet MapTEST.mis. Open de Compiler en laad je script met File > Load. De compiler zou er nu ongeveer zo uit moeten zien:

Tutcompiler.JPG

Ga nu naar Run > Parser en de compiler begint met het omzetten van je script. Bij korte script gebeurt dit in een fractie van een seconde, maar lange scripts kunnen er langer over doen. Wanneer hij klaar is zou het er zo uit moeten zien:

TutcompilerSUCCES.JPG

Nu, wanneer het script succesvol omgezet is staan er, op de plaats waar je *.mis-script stond, drie bestanden: het oude .mis bestand, een .scr bestand en nog een .tmp bestand. Alleen het .scr bestand is belangrijk (opmerking: Windows kan dit bestand een schermbeveiliging noemen).

Als je het scr-bestand hebt, kun je het script samen met het level installeren. Zie hiervoor Levels in het spel zetten.

Foutmeldingen

Als de compiler een foutieve code tegenkomt wordt het script niet gecompileerd en wordt er een error weergegeven:

TutcompilerERROR.JPG

Dit betekent dat er ergens een fout staat in de code. Mogelijk wordt er een commando verkeerd gebruikt, wordt een nietbestaande naam aangeroepen of staat er een tikfout in de code. De Compiler vermeld waar hij is blijven hangen bij 'Current token'. In het voorbeeld zit de fout dus rond het symbool '(' in de eerste regel.

De Compiler kan verschillende foutmeldingen geven:

Assertion failure Er kon geen bruikbare code gevonden worden
Unrecognised token in scriptfile Er is een code onjuist gebruikt. Dit is de meest voorkomende error en kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een tikfout.
Error token failed, no valid token De Compiler is een ongeldig karakter tegengekomen. Dit kan onder andere veroorzaakt worden doordat er een haakje ontbreekt
Symbol already declared in scriptfile Er is een naam dubbel gebruikt. Achter de error geeft de compiler aan welke naam de error veroorzaakt.
Symbol has not been declared In het script wordt verwezen naar een naam die niet gedeclareerd is. Soms geeft de compiler aan om welke naam het gaat.
Illegal value for an angle Er is een ongeldige rotatie (dwz. buiten 0-359°) opgegeven.
New 'number graphic' for a car's roof is out of range Er is een ongeldige NUMBER_GRAPHIC (dwz. buiten 0-9) opgegeven.
Modding tutorials van Grand Theft Auto 2
Mapping Editor (Epic) · Gebouwen · Wegen · Water & animaties · Slopes · Flat tiles · Collision info · Rand van een level · Zones · Level ingame zetten
Scripting Declareren: Basisscript · Script Compiler (MIS Pad) · Codelijsten · Commando's · Voertuigen · Objecten · Geluiden · Personages · Groepen · Deuren
Programmeren: IF · WHILE · COUNTERs · Subroutines · THREAD TRIGGERs · EXEC · PARK · Kill Frenzies · PHONEs · Singleplayerscript · Missies · Jesus saves
Beide Belichting · Car shops · Cranes & crushers · Gangs · Metro · Multiplayerlevels
Bestandstypes .gci · .gmp · .gxt · .mis · .mmp · .pal · .scr · .seq · .sty · .tmp
Overig Texting · Physics (Lijst) · Texturing · Voertuigen maken · Plattegrond · Terminologie · Levels installeren

Externe links

Deze pagina is online te bekijken via "https://nl.wikigta.org/wiki/Script_Compiler_(GTA2)"