GTAGames.nl

Groepen (GTA2)

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken

Groepen of GROUPs bestaan uit meerdere personages die een gezamenlijke functie hebben. Een van de personages is de leider, waar alle andere groepsleden achteraan lopen. Wanneer de leider overlijdt, wordt een ander groepslid aangewezen als leider.

Een groep toevoegen

Om een groep identieke personages te maken moet je eerst de leider aanmaken met het standaard CREATE_CHAR-commando. Vervolgens geef je dit personage een groep met het volgende commando:

ADD_GROUP_TO_CHARACTER ( leider , aantal_leden )
leider De naam van het personage dat een groep moet krijgen
aantal_leden Het aantal groepsleden dat de leider moet krijgen, van 0 tot 9. Wanneer je dit commando op de speler gebruikt, moet dit 0 zijn!

Voorbeeld

Wanneer je een groep van vijf politieagenten wilt maken, ziet de code er zo uit:

CHAR_DATA agent = ( 126.5 , 112.5 , 2.0 ) 0 0 POLICE

LEVELSTART

ADD_GROUP_TO_CHARACTER ( agent , 4 )

Personages aan een groep toevoegen

Als je bestaande personages aan een groep wilt toevoegen, je wilt een groep van verschillend uitziende personages maken of je wilt de speler een groep geven, gebruik je het commando ADD_EXISTING_CHAR_TO_GROUP. Hiervoor moet de leider wel eerst een groep hebben via het ADD_GROUP_TO_CHARACTER-commando, ook al heeft de leider geen andere groepsleden! In dit geval geef je '0' op bij 'aantal_leden'.

ADD_EXISTING_CHAR_TO_GROUP ( leider , nieuw_lid )
leider De naam van het personage dat de leider van de groep is.
nieuw_lid De naam van het lid dat bij de groep komt.

Voorbeeld

Als je een groep van vier verschillende gangleden wilt maken met de zaibatsu als leider, ziet de code er zo uit:

CHAR_DATA zaibatsu = ( 129.5, 127.5 ) 8 0 CRIMINAL
CHAR_DATA krishna = ( 130.5, 127.5 ) 9 0 CRIMINAL
CHAR_DATA russian = ( 131.5, 127.5 ) 10 0 CRIMINAL
CHAR_DATA loonie = ( 132.5, 127.5 ) 11 0 CRIMINAL

LEVELSTART

ADD_GROUP_TO_CHARACTER ( zaibatsu , 0 )

ADD_EXISTING_CHAR_TO_GROUP ( zaibatsu , krishna )
ADD_EXISTING_CHAR_TO_GROUP ( zaibatsu , russian )
ADD_EXISTING_CHAR_TO_GROUP ( zaibatsu , loonie )

Een groep een andere leider geven

Je kunt een groep een andere leider geven. De oude leider wordt dan één van de groepsleden. Dit maakt het mogelijk om de speler op een eenvoudige manier een groep te geven. Je kunt de speler geen groep geven door simpelweg het gewenst aantal groepsleden op te geven in het ADD_GROUP_TO_CHARACTER-commando. In plaats daarvan maak je een aparte groepsleider aan die je groepsleden geeft, waarna je de speler de nieuwe leider van deze tweede groep maakt met het volgende commando:

 MAKE_NEW_LEADER_OF_GROUP ( oude_leider , nieuwe_leider )
oude_leider De naam van het personage dat de leider van de groep is.
nieuwe_leider De naam van het personage dat de leider van de groep moet worden.

Voorbeeld

Als je de speler vier identieke groepsleden wilt geven, dan ziet de code er zo uit:

PLAYER_PED speler1 = ( 126.5 , 112.5 , 2.0 ) 25 270 
CHAR_DATA groepslid = ( 127.5 , 112.5 , 2.0 ) 25 0 CRIMINAL

LEVELSTART

ADD_GROUP_TO_CHARACTER ( groepslid , 3 )
MAKE_NEW_LEADER_OF_GROUP ( groepslid , speler1 )

Overige commando's

REMOVE_CHAR_FROM_GROUP ( leider , lid )            // Haal een bestaand lid uit een groep, zodat je hem weer aparte opdrachten kunt geven
SET_GROUP_TYPE ( leider , CHAIN/MOB )             // Bepaal hoe de groep moet lopen. CHAIN is zoals de elvis-look-a-likes, MOB is zoals een instant gang.
SET_MIN_MEMBERS_BEFORE_GROUP_SPLITS ( leider , aantal_leden ) // Bepaal bij welk aantal leden de groep uiteenvalt in aparte leden.
DESTROY_GROUP ( leider )                   // Laat de groep direct uiteenvallen in aparte leden.
DELETE_GROUP_IN_CAR ( leider )                // Verwijder de groep in een auto.

Checks:

CHECK_NUMBER_ALIVE_IN_GROUP ( leider , aantal_leden )     // Heeft de groep minimaal dit aantal leden?
IS_GROUP_IN_CAR ( leider )                  // Is de groep in een auto?

Opmerkingen

 • Groepen reageren als één entiteit. Als één lid van een groep aangevallen wordt, reageren alle groepsleden daarop.
 • Groepen manipuleer je hoofdzakelijk via de leider. Als je een groepslid een individuele opdracht wilt geven, moet je hem eerst van de groep losmaken met REMOVE_CHAR_FROM_GROUP.
 • Als de speler de leider van een groep is en sterft, valt de groep uiteen.
 • Groepen kunnen uit maximaal tien personages bestaan (één leider met negen groepsleden). Het is wel mogelijk om meerdere leiders met ieder eigen groepsleden samen te voegen tot één groep en zo een groep van veel meer dan tien personages te creëren, maar dit kan vreemde resultaten geven. Zo zullen de kleine groepen bij elkaar blijven en is het mogelijk dat de onderlinge groepen elkaar aanvallen. Ook heeft een grote hoeveelheid groepsleden effect op de hoeveelheid rondlopende voetgangers in het spel.
Modding tutorials van Grand Theft Auto 2
Mapping Editor (Epic) · Gebouwen · Wegen · Water & animaties · Slopes · Flat tiles · Collision info · Rand van een level · Zones · Level ingame zetten
Scripting Declareren: Basisscript · Script Compiler (MIS Pad) · Codelijsten · Commando's · Voertuigen · Objecten · Geluiden · Personages · Groepen · Deuren
Programmeren: IF · WHILE · COUNTERs · Subroutines · THREAD TRIGGERs · EXEC · PARK · Kill Frenzies · PHONEs · Singleplayerscript · Missies · Jesus saves
Beide Belichting · Car shops · Cranes & crushers · Gangs · Metro · Multiplayerlevels
Bestandstypes .gci · .gmp · .gxt · .mis · .mmp · .pal · .scr · .seq · .sty · .tmp
Overig Texting · Physics (Lijst) · Texturing · Voertuigen maken · Plattegrond · Terminologie · Levels installeren
Deze pagina is online te bekijken via "https://nl.wikigta.org/wiki/Groepen_(GTA2)"