GTAGames.nl

Outlaw Motorcycle Gangs rangen & patches

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina omvat een overzicht van de rangen binnen een criminele motorbende alsook een opsomming van de verschillende patches door leden van dergelijke bende gedragen in de GTA-wereld. Met deze pagina hopen we bepaalde begrippen, alsook de werking van deze organisaties duidelijk te maken om jullie zo GTA IV: The Lost and Damned met een ruimere voorkennis te kunnen laten spelen.

Hiërarchie

Voor we het over de rangen binnen een Outlaw Motorcycle Gang (OMG) hebben, is het goed om weten dat dergelijke criminele organisaties uit meerdere afdelingen (chapters) bestaan. Deze chapters zijn verspreid over verschillende staten en zelfs over verschillende landen. De eerste chapter opgericht door een OMG wordt ook wel de 'mother chapter' (moeder chapter) genoemd. In The Lost and Damned ben je als Johnny Klebitz lid van de Alderney chapter van The Lost MC. Het is echter niet duidelijk of dit de zogenaamde mother chapter van de club is of niet.

Billy Grey

Hoewel niet elke motorclub precies hetzelfde is opgebouwd, is er toch een algemene hiërarchie terug te vinden. Hieronder vind je alle rangen, met daarbij een kleine uitleg en tevens ook alle bekende GTA-personages die tot die rang behoren.

Executive Committee
Dit is de hoogste instantie binnen een MC. Het Executive Committee wordt vanzelfsprekende geleid door de President van de chapter en aangevuld met de Vice President, Secretary, Treasurer en Sergeant-at-Arms. In bepaalde gevallen hoort ook de Road Captain van de chapter hier bij. Binnen dit comité worden de belangrijkste zaken die de MC aanbelangen besproken en wordt er vervolgens over het voorstel/de beslissing gestemd. Er is een 2/3 meerderheid nodig voor een voorstel of beslissing wordt goedgekeurd.

Johnny Klebitz

President
Zoals hierboven reeds vermeld is de president de voorzitter/leider van het Executive Committee van een bepaalde chapter en dus met andere woorden de CEO van deze chapter. De president van de mother chapter van een motorclub is ook meteen de leider van de hele organisatie. Naast het voorzitterschap binnen het comité, gaat de President ook over alle relaties tussen de chapters onderling en de club en buitenstaanders. Het nemen van eventuele acties met of tegen deze instanties is zijn verantwoordelijkheid.

Brian Jeremy

Vice President
Zoals de naam al doet vermoeden, is de vice president de tweede in lijn binnen de organisatie van een motorclub. Hij is zowat de tussenpersoon tussen de president enerzijds en de leden en prospects van de club anderzijds. Alle vragen en/of opmerkingen die de club aanbelangen, en die niet specifiek betrekking hebben op de taken van de andere officieren moeten aan hem worden meegedeeld. In afwezigheid van de president, zal de vice president alle verantwoordelijkheden en taken van deze persoon op zich nemen.

Jim Fitzgerald

Club Secretary
De secretaris van een motorclub is onder meer verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van de ledenlijst van de club, de specifieke wetten die binnen de club van toepassing zijn, en zoals het een secretaris beaamt om notulen te maken tijdens vergaderingen van het Executive Committee. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om leden op de hoogte te stellen van geplande vergaderingen en eventuele stemmingen.

Terry Thorpe

Treasurer
De treasurer (penningmeester) is de persoon die zich bezig houdt met de financiën van de club. Het nauwkeurig opvolgen van alle inkomsten en uitgaven van de club is zijn voornaamste taak. Op regelmatige basis is de treasurer verplicht de financiële status van de club toe te lichten tijdens een vergadering, zodat alle leden hiervan op de hoogte zijn. Tijdens de jaarvergadering van het Executive Committee moet de treasurer een handgeschreven jaarverslag kunnen voorleggen.

Clay Simons

Sergeant at Arms
De sergeant-at-arms binnen een motorclub is de persoon die ervoor zorgt dat de regels bepaald door het Executive Committee op een vlotte manier gekend zijn en worden nageleefd. Hij zorgt met andere woorden voor orde en discipline binnen de organisatie. Daarnaast is ook de bescherming en veiligheid van de leden en prospects van de club zijn verantwoordelijkheid. Wanneer hij op de hoogte wordt gesteld van een vermeende bedreiging naar de club en haar leden toe, dan is het zijn taak om dit onmiddellijk aan het Executive Committee te melden. Als een lid van de motorclub zijn patches om welke reden dan ook moet afstaan, dan is het de sergeant-at-arms die deze in bewaring neemt.

Jason Michaels

Road Captain
Deze persoon is onder meer verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van motortochten voor de club. Tijdens deze tochten zal de road captain fungeren als een officier van de club, en zal hij enkel verantwoordelijkheid moeten afleggen aan de president en vice president van de chapter. Als geen van hen aanwezig is, dan zal hij het konvooi leiden, in andere gevallen rijdt hij net achter de president en/of vice president. De road captain werkt in veel gevallen samen met de secretaris van de club bij het plannen van de tochten.

Dave Grossman

Full Patch Member
Na een periode die zes maanden tot zelfs een jaar kan duren kan een prospect die zich voldoende heeft bewezen, aldus zich loyaal en bereidwillig heeft opgesteld tegenover de club, alsook de regels respectvol heeft opgevolgd tot een volwaardig lid worden benoemd. Dit gebeurt door een stemming waarbij alle 'patchmembers' aanwezig zijn. Wanneer een prospect bij de stemming met een 2/3 meerderheid geschikt wordt bevonden, dan heeft hij eindelijk het recht om de patch van de motorclub op de achterkant van zijn 'cut' (leren jack) te bevestigen.

Als full patch member is het ook toegelaten (lees: verplicht) om de wekelijkse clubmeeting, genaamd 'Church' bij te wonen. Hierin worden verschillende belangrijke zaken die de club aanbelangen besproken en indien nodig wordt er ook een stemming over gehouden.

Prospect
De prospect of aspirant is de laagste rang binnen een motorclub. Tot deze rang behoren personen die hebben besloten lid te willen worden, maar eerst nog een soort van proeffase moeten doorlopen, waarin hun loyaliteit alsook hun bereidwilligheid om alles voor de club over te hebben onder de loep worden genomen. Voor de prospect is het eenvoudig: hij dient zijn mond gesloten te houden en wat er in de club gebeurt nooit met anderen daarbuiten te bespreken. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat hij 24/7 klaar staat om een broeder in nood bij te staan wanneer deze hem contacteert. De prospectfase wordt tevens ook gekenmerkt door de verschillende vernederingen die moeten worden ondergaan, zogezegd allemaal om het karakter te testen.

Wanneer een prospect door een volwaardig lid werd voorgedragen en hij aldus met een 2/3 meerderheid van de stemmen wordt toegelaten zal het lid dat hem heeft voorgedragen veelal zijn 'sponsor' worden. Dit houdt min of meer in dat hij de verantwoordelijke over, en het aanspreekpunt van de prospect in kwestie wordt. Er zijn verschillende indicaties dat Johnny Klebitz de sponsor is/was van Jason Michaels.

Hang Around
De hang around is de eerste fase in het toetredingsproces van een motorclub. De persoon in kwestie heeft nog geen blijk gegeven van echt te willen toetreden en hangt rond in het clubhuis om bekend te raken met de leden ervan. Het staat hem vrij om al dan niet het proces verder te zetten en een prospect te worden. De periode van hang around kan tot zes maanden duren, maar bedraagt slechts één maand wanneer de persoon in kwestie door een lid van de club tot prospect is voorgedragen.

Patches

Naast de patch op de achterkant van de vest, die aanduidt tot welke motorclub een bepaald persoon behoort en die dewelke de rang aangeeft, kunnen er ook nog verschillende kleine patches aan worden toegevoegd. Elke patch heeft een verwijzing naar een bepaalde uitgevoerde actie. Hieronder vind je een overzicht van de patches terug te vinden op de leren jassen van leden van The Lost MC.

Enkele van de patches op Johnny's vest

Loyal
De drager heeft door een bepaalde actie zijn loyaliteit aan de club bewezen.
Johnny Klebitz - Brian Jeremy

I Rode Mine Los Santos 2004
De drager was aanwezig tijdens een roadtrip naar Los Santos in 2004.
Johnny Klebitz - Terry Thorpe - Brian Jeremy

Skull (Doodshoofd)
De drager heeft een moord begaan voor de club.
Johnny Klebitz

8-Ball
De drager heeft tijd in de gevangenis doorgebracht voor de club.
Johnny Klebitz

B.J.
De initialen van Brian Jeremy of de afkorting van blowjob.
Brian Jeremy

Wings

Naast de standaard patches die op veel jasjes van bikers terug te vinden zijn, is er ook zoiets als gekleurde wings. Deze wings duiden op verschillende seksuele activiteiten die drager heeft gehad, de een al wat extremer dan de andere. Elk van deze activiteiten moet door een ander lid van de club worden bijgewoond, dus gecontroleerd, voor de wing wordt uitgereikt. In The Lost and Damned zijn onderstaande wings op de jasjes van verschillende The Lost leden terug te vinden. De uitleg bij elke wing is gebaseerd op vrijgegeven informatie over de Hell's Angels.

De wings op Johnny's vest

Witte wings
De drager is klaargekomen in het gezicht van een vrouw.
Johnny Klebitz - Jason Michaels

Bruine wings
De drager heeft anilingus uitgeoefend bij een vrouw.
Johnny Klebitz - Billy Grey - Brian Jeremy

Rode wings
De drager heeft orale seks gehad met een menstruerende vrouw.
Johnny Klebitz - Billy Grey - Terry Thorpe - Jason Michaels

Gouden wings
De drager heeft deelgenomen aan een groepsverkrachting waarbij één vrouw en minstens vijftien andere mannen betrokken waren.
Johnny Klebitz - Billy Grey - Terry Thorpe - Brian Jeremy

Paarse wings
De drager heeft orale seks gehad met een overleden vrouw.
Billy Grey

Zie ook


Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned
Missies Verhaallijn · Diamanten · Heroïne · Missieoverzicht · Missies · 100% Checklist Icon GTA TLaD orange small.png
Submissies Gang wars · Random characters · Stubbs' Dirty Laundry · Angus' Bike Thefts · Races · Minigames
Features Voertuigen · Personages · Wapens · Gangs · Radiozenders · Friendships · Convoy Riding · Safe houses · Multiplayer · Websites
Collectables Seagulls · Achievements & Trophies
Overige Cheats · Easter eggs · Rangen & Patches · Plattegronden · Vindplaatsen · Besturing