GTAGames.nl

WikiGTA:Afbeeldingenbeleid

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor afbeeldingen op WikiGTA gelden de volgende richtlijnen:

  • Je dient er voor te zorgen dat je de gebruikersrechten hebt van het materiaal dat je uploadt. Een uitzondering op het gebruikersrecht is het door Rockstar Games vrijgegeven marketing materiaal. Bij het plaatsen van materiaal geef je de gebruikersrechten door aan WikiGTA. Onder WikiGTA wordt verstaan WikiGTA als site op het World Wide Web, en de gehele crew van WikiGTA, bestaande uit deze personen. Deze personen mogen het materiaal overigens alleen voor WikiGTA als site op het World Wide Web gebruiken. Zie ook onze disclaimer
  • Op al het beeldmateriaal dat je plaatst wordt je geacht een WikiGTA-tag te zetten, en wel rechts onderin. Een tutorial hiervoor kun je vinden in het WikiGTA ledenforum. Dit voorkomt dat anderen de afbeeldingen kunnen gebruiken zonder onze toestemming. Bij kleine afbeeldingen waar het redelijkerwijs niet mogelijk of wenselijk is een tag te zetten, kan dit achterwege gelaten worden.
  • Schakel, wanneer mogelijk, de HUD en de radar uit bij het maken van screens, tenzij de HUD van belang is bij de screen. Probeer ook zoveel mogelijk de speler buiten beeld te laten wanneer deze niet van belang is voor de screen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de 'Bumper-camera' of de fotocamera in GTA San Andreas.
  • Zorg voor een duidelijke bestandsnaam zodat onze structuur blijft behouden. Gebruik alleen letters (a-z, A-Z), cijfers (0-9) en spaties ( ), liggende streepjes (-) en underscores (_). Dit vanwege bugs die op kunnen treden bij andere tekens.
  • De afbeelding draagt bij aan WikiGTA.
Deze pagina is online te bekijken via "https://nl.wikigta.org/wiki/WikiGTA:Afbeeldingenbeleid"