GTAGames.nl

Commando's en sneltoetsen (MTA San Andreas)

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze commando's kan je alleen gebruiken in de Console van MTA San Andreas. Als je ze buiten de console wil gebruiken, druk 1 maal T en typ / en het commando er aan vast. Voorbeeld: /kill .

Gebruikercommando's

 • help //Laat beschikbare commando's zien.
 • kill //Pleeg zelfmoord.
 • exit/stop //Spel Verlaten
 • ver //Versie MTA Client
 • time //de tijd
 • clear //scherm legen
 • nick <nieuwe nick> //Verander je nickname
 • disconnect //Verbinding verbreken
 • say <bericht> //Praten in de console
 • msg <id/spelennaam> <bericht> //Persoonlijk bericht naar andere speler
 • pm <id/spelennaam> <bericht> //Persoonlijk bericht naar andere speler
 • slap <id/spelennaam> //Virtueel iemand op zijn donder geven
 • ignore <id/spelennaam> //Iemand blokeren/negeren
 • vote map <mapnaam> //Vote om een uitgekozen map te doen
 • maps //Overzicht mappen
 • races //Overzicht Race
 • me <bericht> //Bericht wordt in paars weergegeven

Admincommando's

 • rcon_login <wachtwoord> //Inloggen
 • rcon help //Overzicht Admin Commando's
 • rcon kick <id/spelennaam> //Een speler kicken uit de kamer, hij zij kan wel terug keren
 • rcon ban <id/spelennaam> //Een speler bannen uit de kamer, hij zij niet terug komen
 • rcon mute <id/spelennaam> //Speler kan niet meer chatten
 • rcon unmute <id/spelennaam> //Speler kan weer chatten
 • rcon freeze <id/spelennaam> //Bevries een speler, hij zij kan niet bewegen in het spel
 • rcon unfreeze <id/spelennaam> //Ontdooi de speler, hij zij heeft weer alle vrijheid
 • rcon startrace <mapnaam> //Start een map geforceerd
 • rcon remote_admins //Geeft admins aan buiten het spel

Sneltoetsen

 • ESC //Opent het hoofdmenu
 • F8 of ` //Open de Console
 • Tab //Score board
 • T // Als t drukt kan je chatten
 • F11 //neem screenshot
 • 1, 2 of 3 //verander toeschouwer zicht