GTAGames.nl

Claude

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken
Personage
Claude in GTA III
Claude
Fido
Geslacht Man
Gang ZZn.v.t.
Woonplaats Red County
Liberty City
GTA GTA III
GTA San Andreas
Stem ZZn.v.t.

Claude is de naam waaronder we het hoofdpersonage van GTA III kennen. Hij staat ook bekend als Fido, Kid of simpelweg de GTA III guy. Alhoewel hij het hoofdpersonage is, weten we ironisch genoeg ook het minste af van dit persoon. Zijn meest bekende eigenschap is zijn zwijgzaamheid en emotieloosheid in GTA III en later in San Andreas. In tegenstelling tot in latere GTA's, koos Rockstar Games er bewust voor Claude niet te laten spreken. Ten tijde van de release van GTA III waren pratende hoofdrolspelers in cutscenes minder gebruikelijk dan tegenwoordig. Om spelers zich meer met Claude te identificeren, maar ook om technische problemen te omzeilen, koos Rockstar Games ervoor om opdrachtgevers en andere personages wel te laten praten, maar Claude zelf niet. [Ref]

Het is mogelijk dat Claude Speed uit GTA2 model stond voor het creëren van dit personage. Het is onduidelijk of de hoofdrolspeler van GTA2 en GTA III dezelfde persoon zijn.

GTA San Andreas

Catalina stelt Carl haar nieuwe minnaar Claude voor.

In GTA San Andreas komt Carl Johnson een jonge Claude tegen, in een missie waar CJ tegen hem moet racen. Catalina stelt hem voor aan Carl als haar nieuwe vriend en eist van haar twee minnaars dat ze tegen elkaar moeten racen met haar als inzet. Carl wint, maar Catalina kiest toch voor de ander en vertrekt samen met hem naar Liberty City, waar de gebeurtenissen van GTA III plaats zullen vinden. Carl blijft achter met het eigendomsbewijs van een garage. Wanneer de garage weinig meer dan een vervallen bedrijf blijkt te zijn, vervloekt Carl die "oplichter zonder tong". Hiermee verwijst hij zonder twijfel naar het feit dat Claude, net als in GTA III, geen stom woord uitbrengt.

Merk op dat de naam van Claude niet duidelijk wordt totdat Carl na de eindmissie een telefoontje krijgt van Catalina, waar ze -klaarblijkelijk- midden in een orgasme Claude's naam roept.

GTA III

Bijna tien jaar later, in GTA III, arriveren Claude en Catalina eindelijk in Liberty City. Volgens de Liberty Tree hebben ze in de tussentijd een reeks misdaden gepleegd in het westen van de Verenigde Staten. Catalina verraadt Claude echter in het begin van het spel. Terwijl ze gezamenlijk een bankoverval plegen, besluit ze de buit niet met Claude te willen delen en schiet hem neer. Hierbij vertelt ze Claude dat ze nooit echt wat in hem gezien heeft, en dat hij niets meer dan een kort vermaak was. Ze laat hem achter, in de veronderstelling dat hij zal overlijden aan zijn verwonding.

Claude overleeft het, maar wordt opgepakt en krijgt een gevangenisstraf van tien jaar. Door een gelukkig toeval wordt het gevangenentransport overvallen door het Colombian Cartel die een onbekende man willen bevrijden, en herwint Claude zijn vrijheid. Met de hulp van 8-Ball komt Claude de criminele wereld van Liberty City binnen. Hij vervult een lange lijst aan duistere opdrachten van verschillende opdrachtgevers, krijgt verschillende vijanden en bondgenoten, en komt uiteindelijk op het spoor van Catalina, die bezig is met de verspreiding van SPANK met de hulp van het Colombian Cartel en Miguel.

De eerste poging om wraak te nemen op haar faalt: Catalina weet te ontkomen. Alleen Miguel, haar rechterhand, blijft achter. Je vindt tegelijkertijd een bondgenote in je jacht op Catalina: Asuka, één van je eerdere opdrachtgevers. Ook Maria, de eerdere verloofde van Salvatore Leone die ook wel wat in Claude ziet, komt je te hulp.

Tenslotte treft Claude Asuka en Miguel dood aan, met een briefje van Catalina dat hij in ruil voor een grote som losgeld Maria terug kan krijgen. Claude brengt het losgeld, en ondanks Catalina's bedrog slaagt hij erin Maria te bevrijden en Catalina om te brengen. In het eindfilmpje zien we hoe een onuitstaanbaar zeurende Maria en een (zoals altijd) emotieloze Claude de Cochrane Dam verlaten. Net nadat het beeld zwart wordt, legt een pistoolschot Maria abrupt het zwijgen op. Wat er precies gebeurt wordt niet duidelijk, maar Rockstar Games heeft inmiddels wel aangegeven dat Claude in ieder geval niet neergeschoten wordt.

Claude's naam

[DEFNAM] Claude----------------------

Claude's naam werd tot het einde in GTA San Andreas nergens ingame genoemd. Toch werd de naam 'Claude' al lang voor die tijd door fans gebruikt om het personage aan te duiden. In eerste instantie vanwege de treffende gelijkenis met Claude Speed, het hoofdpersonage van GTA2 wiens naam wel bekend was dankzij GTA2: The Movie. Daarnaast is er in de tekstbestanden een ongebruikte tekstregel te vinden waaruit blijkt dat het ooit de bedoeling is geweest dat je zelf een naam kon kiezen voor het personage, zoals het geval is bij alle voorgaande GTA's. De 'Default name' (standaard naam, wanneer je niets invulde) zou 'Claude' geweest zijn.

Andere namen die vaak gebruikt worden zijn 'Fido', naar de spotnaam van Maria, 'Kid', naar de benaming van Ray Machowski en simpelweg 'The GTA III guy'. Sinds GTA San Andreas is echter vrijwel zeker dat zijn voornaam inderdaad 'Claude' is.

In een interview over GTA San Andreas zei Sam Houser het volgende:

In GTA III, you had the main guy who never really had a name. I know that some people refer to him as Fido or Claude, but he was never officially given a name because we wanted it to be you.

In GTA III had je het hoofdpersonage zonder naam. Ik weet dat sommige mensen hem Fido of Claude noemen, maar hij heeft nooit officieel een naam gekregen, omdat we wilden dat jij het was.

– Sam Houser

Inmiddels refereert ook Rockstar Games gewoonlijk met de naam Claude naar het personage.

Claude en Claude Speed

Claude vertoont een grote gelijkenis met Claude Speed uit GTA2: The Movie. In het spel wordt zijn naam echter nergens genoemd, dus het is niet bevestigd of dit persoon inderdaad dezelfde als Claude Speed is. Ook door andere personages in GTA III wordt hij niet bij zijn naam genoemd. Maria noemt hem een aantal keer 'Fido' (als spotnaam omdat ze Claude als een van de 'schoothondjes' van Salvatore ziet), terwijl bijvoorbeeld Ray hem 'Kid' ('Jochie') noemt. Merk op dat GTA III zich voor GTA2 afspeelt.

De gelijkenis tussen de twee personages en dezelfde voornaam doet vermoeden dat het om één persoon gaat. Ondanks deze overeenkomsten met Claude Speed, zoals ongeveer dezelfde kleren en haardracht, zijn er echter ook duidelijke verschillen te zien tussen de beide hoofdpersonages. Wanneer je goed naar de beide personages kijkt, zie je enkele verschillen (zoals een andere kleur T-shirt of verschillende haarkleur). Zo opgewonden als Claude Speed is, zo rustig is het hoofdpersonage van GTA III. Gedurende het hele spel zegt hij geen woord, en laat hij bovendien niets van zijn emoties merken, zelfs tijdens de extreme situaties waar hij in terecht komt. Zoals gezegd, staat dit in een duidelijk contrast met de wilde gebaren van Claude Speed.

De GTA's, en Rockstar zelf, hebben het steevast over kortweg 'Claude' wanneer ze verwijzen naar het personage uit GTA III. Over de achternaam is alleen gezegd dat deze wel of niet "Speed" kan zijn. Of het om hetzelfde personage gaat wordt met opzet in het midden gelaten: het wordt nooit ontkend of bevestigd. Hierdoor is er onder de GTA fans min of meer een tweedeling ontstaan tussen diegenen die geloven dat het om één personage gaat, en diegenen die geloven dat er twee Claudes zijn. Hieronder een overzicht van een aantal veel gehoorde voors en tegens.

Argumenten voor
Argumenten tegen
  • Beide personages lijken uitzonderlijk veel op elkaar
  • Er zijn enkele verschillen, zoals een andere haarkleur en een andere kleur T-shirt.
  • Beide personages zijn stom.
  • Claude Speed spreekt in GTA2 niet, maar in GTA2: The Movie wel.
  • Rockstar Games heeft bewust gekozen voor twee hoofdpersonages met dezelfde naam
  • De naam 'Claude Speed' wordt nergens ingame gebruikt, en de naam 'Claude' is in GTA III bewust niet gebruikt. Pas in GTA San Andreas heeft Rockstar Games de naam bekend gemaakt, mogelijk beïnvloed door de fans zelf.
  • Het tijdsverschil tussen GTA2 en GTA III staat niet vast: Het jaartal 2013 wordt tegengesproken door meer abstracte tijdsaanduidingen als 'drie weken in de toekomst'.
  • Volgens de GTA2 website vindt GTA2 plaats in 2013, en zit er dus twaalf jaar tussen de spellen waarin Claude niet ouder is geworden
  • Volgens GTA2: The Movie is Claude Speed 19 jaar oud ten tijde van GTA2, wat een verhaallijn van meerdere jaren vóór GTA2 onmogelijk maakt.
  • Het is aanneembaar dat GTA2 zich niet in dezelfde fictieve wereld afspeelt als GTA III, aangezien er geen andere overeenkomsten zijn.
Deze pagina is online te bekijken via "https://nl.wikigta.org/wiki/Claude"