GTAGames.nl

Outtakes (GTA2)

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken

GTA2 heeft enkele outtakes, features die voor de release van het spel geschrapt zijn.

Grievous Bodily Harm

GBH Map Files (*.gmp)

GTA2 zou eigenlijk de naam 'Grievous Bodily Harm' krijgen. Grievous Bodily Harm (of GBH) is de Britse term voor het toebrengen van ernstig letsel als misdaad, evenals Grand Theft Auto de term voor autodiefstal is. Later besloot DMA Design echter dat het verstandiger was om de reeds bekende naam te gebruiken, omdat de term 'Grievous Bodily Harm' vrij onbekend is in de Verenigde Staten. De oorspronkelijke naam is nog in enkele bestanden terug te vinden. Zo wordt bij het opslaan van een level met de GTA2 Editor duidelijk dat '.gmp' (de extensie van de levelbestanden) niet staat voor GTA2 map, maar voor GBH map.

Gebiedsnamen

De namen "Romanova", "Azimuth", "Barking" en "Kyabetsu" staan in de .gxt-bestanden (tekstbestanden) tussen de gebiedsnamen van het Downtown District, maar deze gebieden komen niet voor in GTA2. Deze gebiedsnamen zijn ook te horen als je het geluid van het gepraat door een missietelefoon vertraagt. Het gebied Avalon heette in een bètaversie Civic Center.

HUD

Beta-HUD. Merk ook de vreemde 'spray' tussen de agent en de speler op.

De HUD van GTA2 is gedurende de ontwikkeling een aantal keer gewijzigd. In eerste instantie verschenen de wapeniconen linksboven in beeld zoals in Grand Theft Auto, met rechts daarvan de respect-o-meter. Zowel de iconen als de respect-o-meter zagen er erg anders uit in deze opzet. Opmerkelijk zijn de kleine hoofdjes die het respect van de gangs en de health van de speler aangeven. Het hoofd dat bij de health verscheen is nog terug te vinden in de *.sty-bestanden.

Later verhuisde de wapeniconen naar de rechterkant en kregen ze de iconen die ook in de uiteindelijke versie gebruikt zijn. Nog later werd de respect-o-meter veranderd in de versie die we nu kennen.

Politieagent en misdaden

Hoofd van een politieagent

In de .sty-bestanden van GTA2 is het hoofd van een politieagent terug te vinden. Het hoofd heeft dezelfde kenmerken als die van de opdrachtgevers en is ongetwijfeld bedoeld om in de HUD naast de tekst onderaan het beeld te verschijnen. Er is niets bekend over een corrupte agent als opdrachtgever. Waarschijnlijk was dit gezicht dan ook niet bedoeld als opdrachtgever, maar als agent die je misdaden opsomde nadat je busted was, zoals in Grand Theft Auto altijd gebeurt.

In de .gxt-bestanden van GTA2 staan ook de teksten 'BUSES HIJACKED' ('bussen gekaapt') en BANK JOBS ('bankovervallen'). Deze waren waarschijnlijk bedoeld voor het scherm dat verschijnt wanneer je al je levens kwijt bent, het district hebt gehaald of het spel stopt, of voor het opnoemen van misdaden na busted te zijn. Deze feature is echter nooit uitgewerkt en zowel het politiehoofd als deze statistieken zijn echter nergens meer terug te vinden.

Wapens

Instant vehicle bomb Electro baton

Twee wapens die niet in het uiteindelijke spel gebruikt zijn, de instant vehicle bomb en de electro baton, zijn nog steeds zelf te scripten. De instant vehicle bomb is hetzelfde als een normale vehicle bomb, behalve dat de bom direct ontploft. De pick-up-afbeelding van het wapen ontbreekt en wordt weergegeven als een hoofdletter 'I'. In de HUD wordt de instant vehicle bomb aangegeven met een uitroepteken.

De electro baton creëert evenals de electrogun een elektrische schok. Dit wapen is echter niet voltooid en richt geen schade aan. Het wapen heeft wel een HUD-afbeelding, maar geen geluidsfragment wanneer je het wapen oppakt. Wat de precieze bedoeling van het wapen was, is niet duidelijk. Als het nu op een speler gebruikt wordt, gaat de speler automatisch lopen, maar kan hij niet rennen. Zelfs het springen gaat langzamer.

Een derde wapen dat nooit gebruikt is, is de "microwave". Dit wapen wordt vermeld in GTA2 Scripting.doc, maar wordt niet herkend door de Script Compiler. Wat voor wapen dit was is onbekend, maar had gezien de naam iets te maken met microgolven. Wapens die gebruik maken van microgolven veroorzaken pijn door de huid te verhitten, maar veroorzaken geen blijvend letsel. Dit doet sterk aan de electro baton denken, maar beide wapens worden in dezelfde lijst genoemd. In een beta-screenshot lijkt een agent in een wegblokkade een merkwaardige 'spray' op de speler af te vuren, maar het is onbekend of dit daadwerkelijk een wapen is. Wel is er artwork bekend van een SWAT-agent die een electrogun, electro baton, microwave of een ander Taser-achtig wagen gebruikt. Merk op dat de agent in de versperring een SWAT-agent is, in tegenstelling tot de agenten in de uiteindelijke versie.

Ook zijn er vier ongebruikte wapenslots en vier ongebruikte power-up-slots te vinden in de codes. Het is echter mogelijk dat deze slots nooit gebruikt zijn voor wapens.

Enkele ongebruikte voorwerpen.

Objecten

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er vuilnisbakken, bankjes, rotzooi en andere voorwerpen op straat te zien zouden zijn, net zoals in Grand Theft Auto het geval was. Tussen de sprites zijn nog allerlei ongebruikte voorwerpen te vinden, variërend van gewone voorwerpen zoals dozen, olievaten en nieuwsstalletjes tot meer opvallende dingen zoals een in stukken gehakt lijk. Van al deze voorwerpen is er maar een aantal gebruikt in de uiteindelijke versie van GTA2, maar de meesten zijn nog wel zelf te scripten. De voorwerpen staan in de lijst van objecten in de moddingsectie.

Foo Cars

Foo Cars

De autohandel 'Foo Cars' is te vinden in het Industrial District, waar het een zaak heeft die heel sterk overeen komt met de zaak Wang Cars. De zaak heeft wel een parkeerplaats voor een eventuele beloning en plaats voor acht cijfers op de muur, maar er zijn geen Foo Cars te vinden in dit level.

Missies

De missiestructuur zit eigenlijk zo in elkaar dat mislukte missies niet nogmaals gedaan kunnen worden, zoals in Grand Theft Auto het geval was. Spelers die een missietelefoon een tweede maal probeerden te beantwoorden, zouden van de opdrachtgever zelfs te horen krijgen dat ze de missie reeds verprutst hadden. Doordat deze optie is omzeild is het echter wel mogelijk om missies te blijven proberen totdat ze gehaald zijn.

In het tekstbestand is de tekst "Arse Biscuits!" te vinden tussen de tekstregels van het Industrial District. Het lijkt een ongebruikte missietitel te zijn, al staat de tekst niet tussen de overige missietitels.

Levels

De multiplayerlevels "mp3" en "mp4" en bonuslevels "lorne1e", "lorne1m" en "lorne1h" zijn wel gemaakt, maar niet opgenomen in de uiteindelijke versie van GTA2. Mogelijk zijn er nog meer levels ontworpen, maar uiteindelijk werd er maar een aantal uitgekozen.

Gangs

Behalve de zeven bekende gangs zijn er nog twee gangs ontworpen die uiteindelijk niet in het spel opgenomen werden. Achtergrondinformatie over deze gangs is vrijgegeven op de website van DMA. Alhoewel deze website offline is, kan de info nog teruggevonden worden via het Internet Archive.

Cosmo

De gang "Cosmo" bestond volledig uit vrouwen die streden tegen prostitutie, schoonheidsidealen, mode en andere vormen van vrouwenuitbuiting. De gang stond onder leiding van de Scandinavische Sticky, die na het aflopen van haar carrière in de modewereld aan de drugs raakte en in de pornoindustrie terecht kwam. De Cosmo is met name vijandig tegenover de Russian Mafia en de Hare Krishna.

Usis

De gang "Usis" (meervoud van "Usi", dus in het Nederlands "Usi's" bestaat uit de drie broers Ossie, Cosmo en Scotty Georgoussopoulos. Op zoek naar een ideaal veranderden ze hun achternaam in "Usi" en emigreerden ze van Melbourne naar Sydney en later naar Afghanistan, waar ze terecht kwamen in een trainingskamp van terroristen.

Ondertussen bedachten ze voor zichzelf hun ideaal van "Pi", afgeleid van de theorie dat anderen hun streven niet hoefden te begrijpen. Hun bezigheden bestaan vooral uit het creëren van chaos en anarchie. De Usis heeft een hekel aan alles van de Westerse samenleving, behalve wapens, explosieven, drugs en bier.

Zie ook


Grand Theft Auto 2
Features Missies · Voertuigen · Wapens · Power-ups · Car shops · Personages · Gangs · Respect · Radiozenders · Bonussen · Opslaan · Multiplayer (Game Hunter) Icon GTA2 orange small.png
Collectables Badges · Kill Frenzies · Wang Cars
Modding Tutorial · Editor (Epic) · Script Compiler (MIS Pad) · STY Tool · STYed · GXT Editor · Levels installeren
Media Screenshots · Artwork · GTA2: The Movie · Ray Larabie's voertuigen
Overige Cheats · Easter eggs · Systeemeisen · Besturing · Manager · Plattegronden · Vindplaatsen · Bugs · Outtakes · Credits
Deze pagina is online te bekijken via "https://nl.wikigta.org/wiki/Outtakes_(GTA2)"